1. Haisera
  2. Problemas de Adicciones
Problemas de Adicciones

Aholkularitza Nori zuzenduta

Aholkularitza egoeran arriskuan dauden pertsonei droga kontsumoa areagotu delako. Orain arte tratamendura hurbildu ez diren pertsonei, baina arazoaren kontzientzia hartu dutenak eta ez dakite nora zuzendu behar diren laguntza eske. Mendekotasun egoeran edo mendekotasuna sufritzeko egoeran dauden pertsonen senitartekoei. Hiritar guztiei. Xedea: Droga kontsumo eta sustantziarik gabeko adikzioekin zerikusia duten jokabideak identifikatzen lagundu eta sortarazi dezaketen kaltearen ondorioekin gizartea sentsibilizatu. Norberaren burua zaintzearen garrantzia eta arazoak detektatzen direnean laguntza eskatzearen garrantzia sustatu.

APP

Gure helburuak eta tresnak

Jokabide osasuntsuei eusteko jarraibideak eskaini, arrisku egoerak identifikatu eta egoerari aurre egiteko erremintak eskaini. Droga edo drogarik gabeko mendekotasunei aurre egiteko erremintak eskaini (jokoa, interneten erabilera ezegokia, bideojokoak…).

Mendekotasunaren arriskuei buruz informatu eta bizi dinamikatan aldaketak sortzeko motibatu adikzioa gainditzeko.

ERDU programatik eskaintzen diren Baliabide eta zerbitzuez informatu eta beharrezkoa den orientazioa eta laguntza egiaztatu.


Informazioa, aholkularitza eta orientazioa      Baliabide didaktikoak, atikuloak, infografiak, bideoak,estekak…

Bost talde profesional Unitate Mugikorrak

behar duten baliabideetara joango dira, han egiten ari den lanaren osagarri den eta osasun eta gizarte-babesteko sistemekin koordinatuta dagoen laguntza eskaintzeko.

Mendekotasun-arazoak edota buruko gaitza duten pertsonentzako

Era ezberdinetako arreta-baliabideetan: adingabe atzerritarrak, gizarte-bazterketa, dibertsitate funtzionala, mendekotasuna, adinekoak...

Pandemiaren ondorioak bereziki pairatzen ari direla

Arreta-baliabideetako profesional-taldeentzako

Mendekotasunak edota buruko gaitzak dituzten pertsonen egoerei aurre egiteko aholkularitza edo orientazioia eskatzen dutenentzako.

Helburuak

Mapatzea baliabideen artean droga-kontsumo problematikoak eta buruko gaitza duten pertsonak identifikatea.

Osasun eta larrialdi gainkarga saihestea.

Drogen gabeziak eragindako abstinentzia-sindromeak saihestea.

Esku-hartze sozial eta terapeutikoen bikoiztea saihestea, gizarte-eta- osasun-baliabide publikoetara bideratuz.

Psikofarmakoen preskripzioa eta banaketa (OTIrik ez duten pertsonentzat ere bai).

Baliabideen integrazioa eta bizikidetza hobetzea, mendekotasunak eragiten dituen estresoreengan esku hartuz.

Gizarteratzeko balizko ibilbideak definitzea, hala eskatzen duten pertsonengan, erreferentziako baliabideak koordinatuz.

Bazterketako, ezgaitasuneko eta adineko baliabideetan mendekotasunak dituzten pertsonei ematen zaien arreta osatzeko jardunbide egokiak orokortzea.

Laguntza telematikoa mendekotasunetan

Adikzioei laguntza telematikoa emateko eredu egokitu bat garatzea eraldaketa digitalaren bidez.

Mendekotasun arazoak dituzten pertsonentzako

Laguntza baliabideetako erabiltzaileak (gizarte bazterketa, edibertsitate funtzionala, mendekotasuna eta adinekoak).

Orain arte tratamendu-baliabideetara hurbildu ez direnak, baina arreta-bide horretan erantzun eraginkor eta arina izan dezaketenak.

Pandemiak eragindako egoerak zailtasun handiagoak dituzte

Profesionalentzako

Alde batetik sare sozialak, sanitarioak, judizialak...

Eta Proiektuan parte hartzen duten erakundeetako profesionalak.

Helburuak

Mendekotasunetarako tratamendu eta esku-hartze espezializatua hobetzea, on line tresnen eta material digitalaren bidez.

Herritarrak sentsibilizatzea droga kontsumoarekin eta substantziarik gabeko mendekotasunekin lotutako arazoen arriskuaz, jokabide arriskutsuak identifikatzen laguntzea eta arazoak atzemanez gero laguntza eskatzea.

Bakarkako nahiz taldekako tratamendu psikoterapeutikoa on-line bidez.

Mendekotasunak dituzten pertsonekin esku hartzeko eta online lan egiteko praktika onak, eredua eta prozedurak ateratzea.

Mejorar la eficiencia de los equipos, fomentar la sinergía y colaboración entre entidades, y gestionar el con conocimiento compartido.

mapa_euskadi_p5
EU